MÜASİR PSİXOLOGİYA MƏRKƏZİ

Mərkəz 2011-ci ildən fəaliyyət göstərir.

İlk günlərdən etibarən müsbət nəticələrin təqdim olunması, psixologiya elminin təbliği, xeyriyyə işlərinin təşkili ilə yadda qalan Müasir Psixologiya Mərkəzinin əsas prinsipləri məsuliyyətli, vicdanlı və dürüst fəaliyyətdir.