Uşaq konsultasiyası

Uşaq konsultasiyasında əsasən aşağıdakı problemlərin həlli nəzərdə tutulur:

 • Uşaq stresi və fobiyalar

 • Daxili gərginlik və aqressiyalar

 • Uşaq davranış problemləri

 • Uşağın psixoloji xarakteristikasının müəyyən edilməsi

 • Dırnaq yemə, saç qopartma və bacı-qardaş qısqanclığı

 • Məktəb və bağça həyəcanı

 • Komplekslər, sosial adaptasiya və ünsiyyət çətinliyi

 • Utancaqlıq və həyəcan, özünəqapanma.

Fərdi psixoloji konsultasiya

Bu seanslara aşağıdakı problemlərlə qarşılaşan insanlar müraciət edə bilərlər:

 • Psixoloji stress və daxili gərginlik

 • Aqressiya və özünəinamsızlıq

 • Psixoloji travma və qorxular

 • Depressiya və özünəqapanma

 • Sosial adaptasiya və ünsiyyət çətinliyi problemləri

Ailəvi konsultasiya

Bu seanslar əsasən çütlüklərdə qeyd olunan problemlərlə əlaqədar aparılır:

 • Çütlüklərin konfliktlərinin həlli

 • Ailə tərbiyə modelinin qurulması

 • Psixoloji uyğunsuzluğun müəyyən edilməsi

 • Qaynan-gəlin münasibətləri