Search

Rəsm terapiyası - bu terapiya üsulu sakitləşdirici vasitədir

Updated: Aug 19, 2020

Məşğələlər həftədə 2 dəfə 45 dəqiqə müddətində aparılır.

Müalicə zamanı art terapiyanın müxtəlif növlərindən istifadə olunur. Məsələn, izoterapiya, musiqi terapiyası, rəqs terapiyası, nağıl terapiyası və s. İzoterapiya art terapiyanın ən geniş tədbiq olunan növüdür. İzoterpiya zamanı insanlara rəsm çəkmək təklif olunur. İzoterapevtlər insanlara öz həyacanlarını düşünmədən, qəfildən rəsim çəkməklə ifadə etmələrini məsləhət görürlər. Emosiyaları, gizli fantaziyaları, problemləri danışmaqdansa, çəkmək daha asandır. Rəsm çəkərkən insan özünü qınayan fikirləri, onu çərçivəyə salan sərhəddləri aşır. Bu terapiya zamanı yuxuların rəsmə köçürülməsi də təklif olunur.

6 views