Search

Musiqi terapiyası

Updated: Aug 19, 2020

Uşaqlarda diqqətin mərkəzləşməsinə

İfa olunan mahnının yaddasaxlama, yadasalma və hafizəyə həkk olunmuş məlumatların işlənməsinə

Nitqin inkişafı üçün təhrikinə

Uşaqlarda özünüqiymətləndirmənin artmasına

Mahnıda istifadə olunmuş sözlərlə yanaşı həmən sözlərin mənalarının dərk olunmasına

Əyləncəli təlim ilə həm uşaqların səmərəli vaxt keçirməsinə, həm də məlumatların əldə olunmasına xidmət edir.3 views