Search

Psixoanaliz: Bilişsəl-davranışçı terapiya və Şəxs mərkəzli terapiya

Ziqmund Freydin qızı Anna Freyd ilk dəfə olaraq uşaqlara psixodinamik yanaşmanı tətbiq edib. Bu terapiyada Ziqmund Freydin psixososial inkişaf mərhələləri baxımından uşaq (yaşına uyğun olduğu mərhələyə görə) dəyərləndirilir. İnkişaf mərhələsində problem olub-olmadığı aşkarlanır. İnkişafında görülən hər hansı bir problem onun almış ola biləcəyi bir travmanın olduğunu göstərir və bu barədə yardım edilir. Uşaqla valideyn arasında qurulan əlaqənin vacibliyinə diqqət yetirilir və bu dəstəklənir. Uşaq psixoloqunun seanslar boyunca valideyn roluna keçməməyinə diqqət yetirilir.
Bilişsəl-davranışçı terapiya

Uşağın real olmayan mükəmməlliyyətçilik kimi valideynləri tərəfindən gücləndirilən düşüncələri ola bilər. Əgər uşaq belə bir məqsədə yönləndirilibsə bu zaman onun təəssüf hissi yaşadığı müşahidə edilir. Bu terapiya ilə psixoloq düşüncələri daha real olan düşüncələrə çevirməyə çalışır. Məsələn, sınama-səhv etmənin daha real olduğu düşüncəsilə bağlı işlənir. Uşaq beləcə problemlərdən qaçma davranışının öhdəsindən gəlir. Uşaqlara davranışçı texnikalardan istifadə edilir.


Şəxs mərkəzli terapiya- uşaq mərkəzli terapiya

Bu terapiyada ilk seansdan etibarən uşağın dünyasına daxil olaraq onun özünü təhlükəsiz şəraitdə və qəbul edilmiş hiss etməsi üçün çalışılır. Bu terapiyanın təməlində duran məqsəd hər insanın (hər uşağın) ən çətin şəraitdə belə olmasına baxmayaraq özünün gördüyü işlərdə, həyatda attığı addımlarda müvəffəqiyyət qazanma potensialının olmasıdı. Bu terapiyada psixoloq uşağı yönləndirməz.

6 views